Tietosuoja- ja Rekisteriseloste GDPR

Asiakkaiden yhteydenotto pyyntöjen tiedot on tallennettu Horeca Interior
Oy:n sähköpostirekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen
ylläpitämiseen.

Rekisterin pitäjä
Horeca Interior Oy
y 31768012

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Arja Rintamäki
arja(a)horecainterior.fi
040-7082968

Rekisterin nimi:
Horeca Interior Oy:n 3176801-2 asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on ylläpitää asiakassuhteita.
Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi ja/tai yritys, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite. Myöhempiä yhteydenottoja ja asioiden hoitoa varten.

Rekisterin tietosisältö ja kerääminen:
Yrityksen ja/tai henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tiedot kerätään asiakkaan tiedusteluun vastaamista varten.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta Horeca Interior Oy:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan hallinnoimalla suojatulla
palvelimilla. Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
Rekisteri on Suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muiden
tarvittavien suojausjärjestelyiden avulla.
Salasanoja vaihdetaan säännöllisesti ja pääsy rekisteriin on estetty.